Đóng

17 / 01 2018

Đăng bài báo ở đâu?

Picture7

Bạn có thể lựa chọn các tạp chí khoa học dưới đây để đăng bài báo khoa học:

  1. Tạp chí nước ngoài thuộc hệ thống tạp chí uy tín như SCOPUS, ISI..
  2. Tạp chí thuộc danh mục các tạp chí khoa học VAK (Nga).
  3. Tạp chí có mã số chuẩn quốc tế
  4. Sách khoa học có mã sốchuẩn quốc tế ISBN
  5. Ký yếu hội thảo khoa học.
  6. Ký yếu các công trình khoa học.
  7. Tạp chí nước ngoài không thuộc hệ thống tạp chí uy tín…..
Tin tức Related