Đóng

21 / 10 2020

Báo cáo của ISI Web of Science về các hướng nghiên cứu tiên phong

SSHPA (22-09-2020) — Báo cáo mới của Institute for Scientific Information (ISI) đã chỉ ra các hướng nghiên cứu tiên phong (Research Fronts) thông qua dữ liệu mới nhất của CSDL Web of Science. Dựa trên lượng dữ liệu lớn về công bố và trích dẫn khoa học, báo cáo Global Research Report Identifying Research Fronts in the Web of Science: From metrics to meaning đã vẽ lại bản đồ toàn cảnh các lĩnh vực nghiên cứu lớn trên thế giới hiện nay.

Bản đồ nhiệt các nghiên cứu thuộc các hướng nghiên cứu tiên phong trong giai đoạn 2014-2019 (Nguồn: Global Research Report)
1
Các hướng nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực Machine Learning dựa trên số năm công bố trung bình và mức độ đa dạng của các lĩnh vực (Nguồn: Global Research Report)
2
Độc giả có thể tải bản PDF có dung lượng nhẹ của báo cáo tại ĐÂY.

Nguồn: sc.sshpa.com

 

Tin tức Related