Đóng

17 / 01 2018

Đăng bài trên tạp chí thuộc hệ thống VAK (Nga)

2 tuần – 1 tháng ((thời gian kể từ khi hoàn thiện bài báo theo quy chuẩn)

Mỗi tạp chí có quy định riêng rất gắt gao về bài báo (bao gồm nội dung, cấu trúc, định dạng hình ánh, bảng biểu, công thức….).  Ban biên tập chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng định dạng bài báo theo đúng yêu cầu của từng tạp chí. Tất cả các bài báo được đăng trên các tạp chí thuộc hệ thống VAK đều có phản biện.

Tin tức Related