Đóng

21 / 04 2020

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 2019

Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019.

Quyết định số: 29/QĐ-HĐGSNN (Link)

STT DANH MỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM CỦA HĐGSN-LN File đính kèm
1 Hội đồng liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản Link
2 Hội đồng ngành Cơ học Link
3 Hội đồng liên ngành Cơ khí-Động lực Link
4 Hội đồng ngành Công nghệ Thông tin Link
5 Hội đồng ngành Dược học Link
6 Hội đồng liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa Link
7 Hội đồng ngành Giao thông Vận tải Link
8 Hội đồng ngành Giáo dục học Link
9 Hội đồng liên ngành Hóa học-Công nghệ thực phẩm Link
10 Hội đồng ngành Khoa học An ninh Link
11 Hội đồng ngành Khoa học Quân sự Link
12 Hội đồng liên ngành Khoa học Trái đất-Mỏ Link
13 Hội đồng ngành Kinh tế Link
14 Hội đồng ngành Luật học Link
15 Hội đồng ngành Luyện kim Link
16 Hội đồng ngành Ngôn ngữ học Link
17 Hội đồng liên ngành Nông nghiệp-Lâm nghiệp Link
18 Hội đồng ngành Sinh học Link
19 Hội đồng liên ngành Sử học-Khảo cổ học-Dân tộc học Link
20 Hội đồng ngành Tâm lý học Link
21 Hội đồng ngành Thủy lợi Link
22 Hội đồng ngành Toán học Link
23 Hội đồng liên ngành Triết học-Xã hội học-Chính trị học Link
24 Hội đồng liên ngành Văn hóa-Nghệ thuật-Thể dục Thể thao Link
25 Hội đồng ngành Văn học Link
26 Hội đồng ngành Vật lý Link
27 Hội đồng liên ngành Xây dựng-Kiến trúc Link
28 Hội đồng ngành Y học Link

 

Nguồn:  hcmue.edu.vn.

Tin tức Related