Đóng

17 / 01 2018

Làm thế nào để đăng bài báo khoa học trên tạp chí?

Picture4

Làm thế nào để đăng bài báo khoa học trên tạp chí? Trước hết, bạn cần viết bài báo dựa theo những yêu cầu mà các tạp chí đưa ra. Ban biên tập có thể chỉnh sửa văn bản về mặt kỹ thuật. Tác giả phải chịu trách nhiệm  về độ xác thực của thông tin được trình bày trong bài báo và độ chính xác của nội dung khi dịch sang ngôn ngữ khác.

Trong trường hơp  bài báo được ban biên tập và chủ biên thẩm định, tác giả sẽ được thông báo về việc bài báo đã được xét duyệt. Ban biên tập sẽ thẩm định bài báo của bạn (trong vòng 3 đến 7 ngày). Nếu bài báo của bạn được tiếp nhận, trong vòng vài giờ chúng tôi sẽ gửi xác nhận  xét duyệt bài báo của bạn vào hòm thư điện tử và qua đường bưu điện.

Nếu bài báo được xét duyệt thành công, bạn sẽ phải trả phí dịch vụ cho việc xử lý bài báo và đệ trình nó theo quy trình thủ tục của chúng tôi. Trong trường hợp bạn muốn nhận được bản in của tạp chí, bạn cần trả thêm phí vận chuyển. Việc báo giá và thanh toán phí đăng bài sẽ diễn ra sau khi ban biên tập đã kiểm duyệt bài báo của bạn.

Cụ thể về các bước đăng bài, hãy ấn nút bên dưới trang và làm theo các bước hướng dẫn.

Tin tức Related