Đóng

8 / 07 2020

Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020

Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020

QD18

1. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi, thú y, thuỷ sản năm 2020 Xem

2. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Cơ học Xem

3. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành ngành Cơ khí – động lực Xem

4. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin Xem

5. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Dược học Xem

6. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Điện – Điện tử – Tự động hoá Xem

7. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải Xem

8. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học Xem

9. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Hoá học – Công nghệ thực phẩm Xem

10. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninh Xem

11. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Quân sự Xem

12. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học trái đất – Mỏ Xem

13. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế Xem

14. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luật học Xem 

15. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luyện kim Xem.

16. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Ngôn Ngữ học Xem

17. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp – Lâm nghiệp Xem

18. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Sinh học Xem

19. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học Xem

20. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học Xem

21. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Thuỷ lợi Xem

22. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Toán học Xem

23. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học – Xã hội học – Chính trị học Xem

24. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn hoá – Nghệ thuật –  Thể dục thể thao Xem

25. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn học Xem

26. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Vật lý Xem

27. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Xây dựng – Kiến trúc Xem

28. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Y học Xem

Nguồn: http://hdgsnn.gov.vn/

Tin tức Related